اخبار و تازه‌های قالهر

تقدیم به مردمان نیک قالهر
این وب‌سایت متعلق به همه شما عزیزان است. به یاری تک تک شما در این مسیر نیازمندیم. سربلند و پیروز باشید.
راه‌اندازی وب‌سایت قالهری‌ها
سلام و هزاران درود بر مردمان نیک قالهر. با یاری خداوند متعال وب‌سایت قالهری‌ها طراحی و راه‌اندازی شده است. امید است تا این وب‌سایت معرف خوبی برای زیبایی‌های روستایمان باشد.